Lotos zainwestuje w Police

Grupa Lotos zainwestuje 500 mln. złotych w Polimery Police. Naftowy koncern oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” zawarły porozumienie w tej sprawie.

Na podstawie wstępnego porozumienia inwestycyjnego, Grupa Lotos zobowiązała się do zainwestowania łącznej kwoty 500 mln zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do 300 mln zł na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins (spółka celowa Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, realizująca Projekt Polimery Police) i objęcie nowo wyemitowanych akcji tej spółki.

Dodatkowo koncern udzieli Grupie Azoty Polyolefins pożyczki podporządkowanej w maksymalnej kwocie 200 mln zł.

Obecne porozumienie jest następstwem podpisanego między stronami 26 kwietnia br. listu intencyjnego.

– Sukcesywnie i zgodnie z założeniami budujemy strukturę finansowania projektu Polimery Police. Dziękujemy Grupie Lotos za owocne rozmowy skutkujące decyzją o zaangażowaniu kapitałowym. Dzisiejsze porozumienie ma charakter wiążący i jest ostatnim krokiem przed zawarciem ostatecznej umowy inwestycyjnej – mówi Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”.

- Projekt Polimery Police stanowi dla nas możliwość realizacji postulatu dywersyfikacji działalności Grupy Lotos. Stanowi również pole do koordynowania współpracy spółek skarbu państwa dla zwiększania potencjału polskiej gospodarki – mówi Jarosław Wittstock, p.o. prezesa zarządu Grupy Lotos.

Porozumienie określa szczegóły współpracy pomiędzy firmami. Na jego mocy Lotos będzie uprawniony do powołania jednego członka rady nadzorczej Grupy Azoty Polyolefins oraz do zwoływania Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Polyolefins.

Czytaj więcej:

Zaawansowane rozmowy USA z Chinami wpływają na ceny miedzi

Erbud takes a bit of Soleil

Bulgaria to give further 706 mln euro to Avtomagistrali

Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up). Strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji spółki przez współsponsora po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up). Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2020 rok.

Dla Azotów porozumienie z Lotosem to kluczowa informacja. W przybliżeniu chodzi bowiem o około 8 proc. potrzebnych na inwestycję pieniędzy. Ta pochłonie ogromną, jak na warunki polskiej branży chemicznej, kwotę od 6 do 7 mld złotych. Same Azoty nie są w stanie sprostać temu wyzwaniu. Stąd poszukiwanie inwestorów, którzy byliby Polimerami Police zainteresowani.

We wrześniu 2019 roku Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation porozumienie inwestycyjne, zakładającej objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. przez koreańskich partnerów o wartości 130 mln dol. (ok. 500 mln zł).