Grupa Zamet podsumowała pierwsze półrocze 2019 roku

Notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, spółka Zamet S.A. (GPW: ZMT) podsumowała pierwsze półrocze 2019 roku. Skonsolidowane przychody z działalności Grupy Zamet wyniosły 97,3 mln zł wobec 81,3 mln w analogicznym okresie roku poprzedniego. Po sześciu miesiącach bieżącego roku Grupa Zamet wygenerowała zysk operacyjny w wysokości 8,9 mln zł (w stosunku do 3,3 mln zł w okresie porównawczym) oraz zysk netto 6,5 mln zł (wobec 2,3 mln zł w I połowie 2018).

 

W pierwszym półroczu 2019 odnotowano poprawę wyników operacyjnych w stosunku do roku poprzedniego w Zamet Industry oraz Mostostal Chojnice. Spółki te za okres sprawozdawczy wygenerowały odpowiednio zysk operacyjny w wysokości 4,7 mln zł przy przychodach 31,9 mln zł (Zamet Industry) oraz 3,0 mln zł przy przychodach 33,7 mln zł (Mostostal Chojnice). Zamet Budowa Maszyn wygenerowała zysk operacyjny w wysokości 1,2 mln zł oraz zanotowała wzrost przychodów r/r do kwoty 32,0 mln zł.

Pierwsze półrocze 2019 w Grupie Zamet to czas wytężonej pracy na rzecz wykorzystania sprzyjających tendencji na rynku urządzeń przeładunkowych oraz urządzeń dla przemysłu wydobycia ropy i gazu. Nasze starania znalazły szczególnie odzwierciedlenie w wynikach operacyjnych spółki Mostostal Chojnice oraz Zamet Industry. Warto podkreślić, że także Zamet Budowa Maszyn, mimo trudniejszego rynku, zachowała rentowność oraz zwiększyła poziom sprzedaży. W okresie sprawozdawczym koncentrowaliśmy się głównie na efektywnym zarządzaniu operacyjnym oraz budowaniu kultury lean w naszych spółkach produkcyjnych. Z sukcesem zrealizowaliśmy także szereg inwestycji rozwojowych i optymalizacyjnych we wszystkich lokalizacjach. Zdecydowanie wzmocniliśmy aktywność w obszarze marketingu oraz podjęliśmy szereg inicjatyw w kierunku rozwoju kluczowych kompetencji naszych pracowników. Do końca bieżącego roku, wszystkie spółki pracują z pełnym obłożeniem. Przewiduję, że druga połowa roku będzie pozytywna, choć zdaję sobie sprawę, że powtórzenie bieżącego wyniku będzie bardzo trudne. Główne wyzwania, które stoją przed Grupą Zamet w najbliższych latach to efektywne wykorzystanie ożywienia rynkowego, transformacja pokoleniowa oraz zrównoważony rozwój, oparty na solidnych fundamentach kultury lean. Chcielibyśmy, aby beneficjentami sukcesu Grupy Zamet, byli w niedalekiej przyszłości nie tylko nasi partnerzy biznesowi i pracownicy, ale również akcjonariusze – mówi Artur Jeziorowski, prezes zarządu ZAMET SA.