Transformacja górnictwa: dobre przykłady z Polski

Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej i prezydent Stowarzyszenia Euracoal, zwraca uwagę na kwestię dekarbonizacji oraz skutki ograniczenia wykorzystania węgla w przyszłości. Jednym z najważniejszych problemów będzie kwestia zachowania miejsc pracy, bowiem według przewidywań Komisji Europejskiej do roku 2030 w 41 regionach węglowych pracę straci ponad 160 tysięcy osób.

- W jednym tylko regionie europejskim, Górny Śląsk, w jednej spółce górniczej, czyli w Polskiej Grupie Górniczej, pracuje niespełna 43 tys. ludzi bezpośrednio zatrudnionych w produkcji - wskazywał prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala 17 maja 2019 roku podczas Regionalnej Konferencji Energetycznej organizowanej przez Bulgarian Energy and Mining Forum. - Jeśli doliczymy naszych kooperantów i dostawców, to liczba zatrudnionych wzrasta do ok. 180 tys. osób - dodał Tomasz Rogala.

Zaznaczył przy tym, że ze względu na skalę, odtworzenie miejsc pracy w innych niż węglowy sektorach, będzie niezwykle trudne i kosztowne. Jak wyliczył bowiem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, przewidywane koszty odtworzenia miejsc pracy funkcjonujących obecnie w Polskiej Grupie Górniczej w innych niż węglowy sektorach pochłonęłyby ok. 44 mld euro. W budżecie europejskim zarezerwowano w perspektywie 7 letniej kwotę 4,8 mld euro na wsparcie procesów transformacyjnych regionów górniczych.

Read more:

Suez to start waste-to-energy project in Belgrade in spring 2019

Two EU countries dragging their feet over green legislation

Energetyka prosumencka nadzieją w walce o czyste powietrze na wsi

Tomasz Rogala zwrócił uwagę na fakt, że Polska Grupa Górnicza aktywnie uczestniczy w procesie transformacji górniczej i dostosowuje się do zmieniających się realiów. Spółka, oprócz tradycyjnej działalności górniczej, koncentruje się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Na terenach byłej kopalni Czeczott, Polska Grupa Górnicza konsekwentnie rozbudowuj zakład spawalniczy, żeby w przyszłości coraz więcej usług kierować poza rynek górniczy, głównie na rynek kolejowy czy konstrukcji stalowych.