Algorytmy zmienią rynek nieruchomości

W roku 2040 inteligentne budynki będą same wprowadzać zmiany i udogodnienia, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby użytkowników. To wszystko dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji – wynika z analizy firmy doradczej CBRE.

W raporcie „Portfolio 2040”, eksperci CBRE przedstawiają jak przemiany gospodarcze, społeczne i technologiczne będą kształtować branżę nieruchomości w przyszłości. Ich zdaniem za 20 lat królować będzie elastyczne podejście do procesów biznesowych, a sztuczna inteligencja będzie wspierać nasze działania w życiu codziennym. – Dzięki niezakłóconemu obiegowi informacji podaż będzie przewidywać i odzwierciedlać popyt, a inteligentne budynki same będą tworzyć i dostosowywać swoje przestrzenie pod najemców – przekonuje Joanna Mroczek, szefowa działu doradztwa i badań Rynku CBRE.

Co za tym idzie, umowy najmu będą zawierane na krótszy czas i będą bardziej elastyczne. Będziemy mieli do czynienia z większą otwartością na pracę w dzielonych przestrzeniach – nawet w przypadku konkurujących ze sobą podmiotów. CBRE prognozuje, że elastyczne aktywa stanowić będą nawet 50 proc. portfeli firm.

Według analitycków zmieni się też podejście inwestorów, którzy zamiast inwestować w zakup konkretnych budynków, będą kupować przestrzeń o różnych funkcjach w ramach większej liczby obiektów. – Drony, nowe środki transportu jak Hyperloop i pojazdy autonomiczne całkowicie odmienią czas i sposób dojazdu do pracy oraz oblicza miast. Praca zdalna będzie codziennością, a dzięki zielonym przestrzeniom i rolnictwu miejskiemu zrównoważony rozwój stanie się faktem. Produkcja energii z odnawialnych źródeł będzie normą, ponieważ nowoczesne nieruchomości będą posiadały zdolność autonomicznego jej wytwarzania i dzielenia się nią z innymi budynkami – uważa Joanna Mroczek, szefowa działu doradztwa i badań rynku CBRE.

Czytaj więcej:

Porr na autostradzie w Rumunii

Prace przy budowie nowego szybu Tauron Wydobycie zgodnie z harmonogramem

Jej zdaniem za dwie dekady firmy będą bardziej świadome faktu, że rozsądne wykorzystanie zasobów i energii przy redukcji kosztów i ochronie środowiska, ma bezpośredni wpływ na samopoczucie i komfort ich pracowników. Potrzebne będą także nowe przestrzenie zielone w centrach biznesowych a miejskie uprawy staną się normą na dachach, w piwnicach i byłych parkingach (które staną się zbędne, dzięki autonomicznym pojazdom i ulepszonemu transportowi publicznemu), a nawet ścianach budynków.