Enea nie wypłaci dywidendy. Cały zysk pójdzie na inwestycje

Rada nadzorcza Enei pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki w sprawie podziału zysku za 2018 rok. 100 proc. zysku netto zostanie przeznaczone na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie kapitału rezerwowego.

Zysk netto Enei sięgnął w 2018 roku 727,136 mln zł.

- Rekomendacja zarządu spółki o przeznaczeniu 100 proc. zysku netto za rok obrotowy 2018 na kapitał rezerwowy jest konsekwencją znacznych potrzeb inwestycyjnych grupy wynikających między innymi z planów ujętych w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku – podała spółka w komunikacie, kiedy zarząd spółki rekomendował przeznaczenie 100 proc. zysku na finansowanie inwestycji.

Enea podkreśliła wówczas, że zasadą polityki dywidendowej Enei pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych spółki.

Ostatni raz Enea wypłaciła dywidendę w 2017 roku.

Read more:

Croatia's INA net profit falls 17 percents in 2018

Shell hires Bourbon Marine&Logistics, Bon Marine for exploration

Niedawno prezes firmy Mirosław Kowalik poinformował, że nakłady inwestycyjne grupy Enea w roku 2018 wyniosły 2,3 mld zł, a plany na rok 2019 zakładają inwestycje o wartości 2,6 mld zł.

Enea zajmuje się głównie wydobyciem węgla kamiennego oraz wytwarzaniem, dystrybucją i handlem energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce to 20 proc. powierzchni kraju.