Rusza budowa bloku w Elektrowni Ostrołęka C

Spółka Elektrownia Ostrołęka wydała polecenie rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C.

Spółka Elektrownia Ostrołęka 28 grudnia wydała polecenie rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C dla generalnego wykonawcy, czyli konsorcjum GE Power oraz Alstom Power Systems S.A.S. - poinformowały grupy Energa i Enea.

Nowy blok energetyczny - Ostrołęka C - będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem wytwórczym energii elektrycznej. To ważny dla bezpieczeństwa energetycznego projekt dla Polski. To kluczowa inwestycja, która ma istotne znaczenie w sytuacji szybkiego wzrostu zużycia prądu przez Polaków i przemysł - szczególnie dla części północno - wschodniej naszego kraju. Do 2030 roku w Polsce potrzebnych jest jeszcze 7-8 takiej wielkości bloków energetycznych. Ta inwestycja jest pierwszym, ważnym krokiem na tej trudnej drodze - mówi Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Enea i Energa poinformowały również, że obie spółki i Elektrownia Ostrołęka rozwiązały 28 grudnia 2018 r. umowę inwestycyjną z 8 grudnia 2016 r. Przyczyniło się do tego: uzyskanie przez spółkę Elektrownia Ostrołęka korzystnego wyniku w aukcji rynku mocy, wsparcie finansowego, w wyniku zawarcia warunkowej umowy mocowej na okres 15 lat oraz osiągnięcie gotowości do przejścia do kolejnego etapu harmonogramu inwestycji elektrowni Ostrołęka C, tj. etapu budowy.

Strony zawarły porozumienie, którego intencją jest zawarcie nowej umowy inwestycyjnej określającej zasady współpracy grup Energa i Enea oraz finansowania elektrowni Ostrołęka C.

Czytaj więcej:

Litwa może odkupić pływający terminal LNG

Gazprom plans to book Turkey-Serbia gas transit capacity in Bulgaria

Enea deklaruje zaangażowanie finansowe w wysokości 1 miliarda złotych, Energa - nie mniej niż 1 miliard złotych, a inni inwestorzy – "w pozostałym zakresie koniecznym do pokrycia nakładów finansowych projektu".

Harmonogram oraz warunki zaangażowania finansowego poszczególnych podmiotów w projekt zostaną uzgodnione do 28 stycznia 2019 roku.

Enea i Energa podkreśliły w komunikacie, że udzielenie przez kredytodawców kredytów niezbędnych dla ukończenia budowy nastąpi w sposób nie naruszający zobowiązań określonych w zawartych przez obie grupy umowach finansowania zewnętrznego.