Inwestycje Gaz-System uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej

Inwestycje Gaz-System, m.in. planowany gazociąg Baltic Pipe, który ma połączyć Polskę z Danią oraz plan rozbudowy polskiego terminalu LNG w Świnoujściu znalazły się na liście projektów priorytetowych w Unii Europejskiej.

Projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania z puli 5,35 mld euro w ramach unijnego mechanizmu Connecting Europe Facility (CEF) przeznaczonego na wzmocnienie infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej w UE w latach 2014-2020.

- Przyznanie statusu PCI potwierdza, że projekty Gaz-System wpisują się w politykę bezpieczeństwa energetycznego, którą kieruje się polski rząd oraz są w tym zgodne z polityką Unii Europejskiej. Sukces Gaz-System jest tym bardziej istotny, biorąc pod uwagę ograniczanie liczby projektów gazowych na kolejnych listach - powiedział prezes zarządu Gaz-System Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Projekty inwestycyjne Gaz-System zostały poddane analizie, a następnie uzyskały status priorytetowy w dwóch gazowych inicjatywach regionalnych: w planie działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu oraz gazowym połączeniu międzysystemowym Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Czytaj więcej:

Terminal LNG w Świnoujściu zwiększy moce do 100 procent

Gazprom będzie budował małe zakłady LNG

Rozpoczyna się wart 400 mln zł program innowacyjny w gazownictwie

O umieszczeniu projektów na liście decydowało pięć kryteriów. Wprowadzenie ich w życie ma "w znaczący sposób" oddziaływać na przynajmniej dwa kraje UE, mają przyczyniać się do integracji sieci tak krajowych, jak i ogólnoeuropejskich, zwiększać konkurencyjność przez oferowanie wyboru konsumentom, poprawiać bezpieczeństwo dostaw i przyczyniać się do osiągnięcia celów klimatycznych UE, w tym zwiększenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Projekty te są częścią starań Komisji Europejskiej, by usprawnić połączenia sieci energetycznych pomiędzy państwami członkowskimi, przede wszystkim poprzez lepszą dystrybucję istniejących zasobów, co w efekcie ma doprowadzić do obniżki cen energii i zminimalizowania przerw w dostawach. Sporządzona przez Komisję lista projektów zostanie przedstawiona do akceptacji Parlamentowi Europejskiemu i krajom członkowskim.