KE przedstawiła wytyczne ws. unii energetycznej

Każdy z krajów UE będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowych planów pokazujących, jak będzie realizował projekt unii energetycznej

Każdy z krajów UE będzie zobowiązany do przedstawienia szczegółowych planów pokazujących, jak będzie realizował projekt unii energetycznej. W przyjętych w środę wytycznych w tej sprawie KE kładzie duży nacisk na realizację celów klimatycznych Unii. 

"Chcemy, żeby państwa członkowskie ustanowiły długoterminowe strategie (...), chcemy być pewni, że wbudują w nie regionalne podejście" - mówił na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz.

Nowe wytyczne dla państw członkowskich opisane są w aneksie do raportu o stanie unii energetycznej, również przyjętego w środę. W 2016 r. Komisja ma przedstawić projekt przepisów w tej sprawie. Plany krajowe mają zacząć powstawać w 2017 r. i w tym samym roku ich projekty mają trafić do KE, aby mogła ona przekazać krajom UE swoje rekomendacje. Ostateczna wersja dokumentów ma być przysłana do Brukseli w 2018 r.

Plany mają obejmować okres od 2020 do 2030 roku, ale będą zawierać również elementy dotyczące długoterminowej perspektywy, do 2050 roku. W ich efekcie Komisja Europejska będzie miała dużo większą niż obecnie kontrolę nad krajowymi działaniami dotyczącymi polityki energetycznej, w szczególności jeśli chodzi o wypełnianie unijnych celów klimatycznych na 2030 rok.

"Prosimy państwa członkowskie nie tylko o przygotowanie planów, ale też o przedstawienie corocznych raportów o postępach w ich realizacji" - powiedział Szefczovicz.

Plany mają określać kierunek krajowych polityk dotyczących energii i celów klimatycznych w taki sposób, by były one zgodne z celami unii energetycznej. Cele klimatyczne UE na 2030 r. przewidują redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w porównaniu z rokiem 1990, zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w energetyce do poziomu wynoszącego co najmniej 27 proc., a także zwiększenie efektywności energetycznej również o 27 proc.

"Plany krajowe, co bardzo ważne, dadzą długoterminową przewidywalność i pewność inwestycji, a także zapewnią większą współpracę i zgodność w podejściu państw członkowskich do polityk dotyczących klimatu i energii" - czytamy w dokumencie Komisji.

--

Czytaj więcej:

Niepewność na energetycznym placu budowy

Lotos przejął aktywa w Norwegii

System wsparcia OZE w rękach Brukseli

Rosja bez wyjścia. Musi stawiać na Nord Stream 2

--

Plany mają definiować cele dotyczące każdego z wymiarów unii energetycznej. Chodzi o bezpieczeństwo dostaw w oparciu o zasady solidarności i zaufania, konkurencyjny i w pełni funkcjonujący rynek wewnętrzny energii, obniżenie popytu na energię, dekarbonizację gospodarki UE oraz badania i rozwój.

Autorzy dokumentu skupili się w wytycznych na działaniach odnoszących się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Państwa członkowskie mają m.in. opisywać krajowe działania, w wyniku których zmniejszona zostanie emisja gazów cieplarnianych, we wszystkich sektorach gospodarki.

 

Photos: CC/flickr.com

In cooperation with wnp.pl