Lotos przejął aktywa w Norwegii

Lotos poinformowała o podpisaniu umowy przez spółkę zależną Lotos Exploration and Production Norge z firmą ExxonMobil Exploration and Production Norge

Zgodnie z zapowiedziami Grupa Lotos poinformowała o podpisaniu umowy przez spółkę zależną Lotos Exploration and Production Norge z firmą ExxonMobil Exploration and Production Norway, dotyczącej nabycia pakietu aktywów w obszarze Sleipner na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Pakiet obejmuje udziały w obszarze Sleipner oraz składa się z 15 proc. udziałów w złożach produkcyjnych: Sleipner Ost, Sleipner Vest, Gungne oraz Loke (operatorem na wszystkich ww. złożach jest spółka Statoil). Sleipner stanowi jeden z kluczowych tzw. "hubów" gazowych (tj. centrum dystrybucji) na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, połączonym rurociągami z Europą kontynentalną i Wielką Brytanią. Nabyty pakiet obejmuje dodatkowo 28 proc. udziału w złożu Alfa Sentral, które jest w fazie przygotowania do zagospodarowania. Rozpoczęcie produkcji z tego złoża szacowane jest na 2020 rok.

Szacowana średnia dzienna wielkość produkcji na 2015 rok z przejętych złóż, przypadająca na Lotos Norge, to około 16 tys. boed, (tj. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie) w proporcjach 70 proc. gazu do 30 proc. kondensatu, tj. lekkiej ropy. Szacowana średnia dzienna wielkość produkcji na lata 2016-2018 to około 9,5 tys. boed. Rezerwy wydobywalne produkcyjnych złóż gazu (70 proc.) i kondensatu (30 proc.) przypadające na przejęte przez Lotos Norge udziały w kategorii rezerw 2P (tj. pewnych i prawdopodobnych) kształtują się na poziomie 20,8 mln boe (tj. baryłek ekwiwalentu ropy). Rezerwy odkrytych obiektów przed zagospodarowaniem określone w kategorii 2C (tj. rezerw warunkowych) wynoszą dla udziału Lotos Norge 17,6 mln boe.

Szacunkowa cena zakupu wynosi 160 mln dolarów, tj. ok. 620 mln zł. Dodatkowa płatność 25 mln dol., tj. ok. 97 mln zł, uzależniona jest od zatwierdzenia planu zagospodarowania dla złoża Alfa Sentral przez norweskiego regulatora (tj. Ministerstwo Ropy i Gazu). Dodatkowo strony uzgodniły mechanizm kompensacji ceny uzależniony od kształtowania się cen ropy w latach 2016-2020.

--

Czytaj więcej:

System wsparcia OZE w rękach Brukseli

Rosja bez wyjścia. Musi stawiać na Nord Stream 2

Gazprom: South Stream okrojony do połowy

Na jakim etapie jest polski projekt jądrowy?

--

Transakcja zostanie sfinansowana z środków własnych spółki Lotos Norge.

Jak przekonuje Lotos w komunikacie, przejęcie pakietu aktywów w obszarze Sleipner potwierdza zaangażowanie spółki w budowanie silnej pozycji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Akwizycja jest elementem realizacji strategicznego celu wydobywczego spółki oraz działań prowadzących do odzyskiwania środków zainwestowanych w projekt Yme.

Umowa zakupu udziałów została zawarta pod warunkami zawieszającymi m.in. uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii. Warunki zawieszające muszą być spełnione w terminie pozwalającym na zamknięcie transakcji do końca 2015 roku. Zamknięcie transakcji planowane jest na grudzień 2015 roku.

 

 

In cooperation with wnp.pl

Photos: CC/flickr.com