Dekarbonizacja groźna dla polskiej gospodarki

Skutki polityki dekarbonizacji mogą spowodować zmniejszenie polskiego PKB o ok. 10 proc. do roku 2050

Skutki polityki dekarbonizacji mogą spowodować zmniejszenie polskiego PKB o ok. 10 proc. do roku 2050. W tym czasie Polska będzie notowała wzrost PKB, ale będzie to wzrost spowolniony. W efekcie wdrożenia polityki dekarbonizacji gospodarstwa domowe w Polsce zapłacą w ciągu 40 lat o 900 mld zł więcej za energię niż w sytuacji, gdyby nie było restrykcji związanych z emisją CO2. To ok. 20 mld zł rocznie - mówi Bolesław Jankowski, wiceprezes firmy doradczej Badania Systemowe EnergSys.

Unia Europejska przyjęła cele swojej polityki energetycznej do roku 2030. Jakie są najważniejsze jej założenia?

Firmy objęte unijnym systemem handlu emisjami (EU ETS) mają zredukować swoje emisje o 43 proc. do 2030 w porównaniu do 2005 r., a współczynnik redukcji emisji wzrośnie z 1,74 proc. do 2,2 proc. rocznie po roku 2020.

Z kolei źródła nie objęte systemem handlu emisjami (tzw. sektor non ETS) mają zredukować swoje emisje o 30 proc. do 2030 w porównaniu do 2005 r., ten limit zostanie rozdzielony na poszczególne kraje członkowskie UE.

Warto podkreślić, że wszystkie cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych są obligatoryjne. Należy zauważyć Polska nie będzie miała celu zdefiniowanego na poziomie całego kraju. Krajowy cel dotyczyć będzie jedynie sektora Non ETS, a podmioty obejmowane systemem ETS będą działały w ramach zasad i limitów emisji ustalonych dla całej UE.

Obligatoryjnym celem na poziomie UE jest także 27 proc. udziału OZE w zużyciu finalnym w 2030 r. Brak jest natomiast obligatoryjnych celów na poziomie krajów, cele krajowe mają być ustalane w ramach mechanizmu zarządczego opartego na krajowych planach uzgadnianych z Komisją Europejską.

--

Czytaj więcej:

Rosyjskie embargo: co cię nie zabije, to cię wzmocni

Sejm zajmie się ustawą antysmogową

Dziesięciu powalczy o budowę spalarni PGE w Rzeszowie

Janusz Olszowski, prezes GIPH: górnictwo to nie tylko kopalnie!

--

Plany UE zakładają, że restrykcyjna polityka dotknie także sektory spoza systemu ETS, dotychczas traktowane łagodniej. Jakie to będzie miało skutki?

- Sektor non ETS ma być poddany restrykcjom np. w postaci podatku węglowego w wysokości odpowiadającym cenom uprawnień do emisji CO2. To spowoduje, że nie tylko produkcja energii elektrycznej i ciepła będzie bardziej kosztowna, ale również wyższe będą koszty ogrzewania z niewielkich kotłowni komunalnych lub przemysłowych, które dotychczas nie były dotknięte kosztami emisji CO2. Wyższe będą także koszty indywidualnego ogrzewania.

 

In cooperation with wnp.pl