FAMUR zacieśnia współpracę na rynku polskim

FAMUR SA złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o., którego przedmiotem jest „Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych dla Oddziałów PGG”.

 

W ramach zamówienia FAMUR samodzielnie zrealizuje zadania od 1 do 3, zgodnie z którymi wybrany sprzęt FAMURU trafi do KWK ROW Ruch Chwałowice, KWK ROW Marcel oraz KWK RUDA Ruch Pokój, natomiast w zakresie zadania 4, które dotyczy sprzętu dla KWK Piast Ziemowit, PGG wybrało wspólną ofertę FAMUR SA i spółki zależnej Mining Equipment Financep. z o.o. Łączna wartość zamówienia wynosi ok. 74 mln zł netto.

Wybór oferty FAMURU przez PGG to kolejny przykład zacieśniania współpracy pomiędzy Grupą FAMUR i polskimi spółkami wydobywczymi. W kwietniu 2017 roku została podpisana umowa z Jastrzębską Spółką Węglową SA, na mocy której spółka FAMUR PEMUG rozbuduje i zmodernizuje Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla w należącej do JSW kopalni „Budryk”. Z kolei w maju br. konsorcjum w składzie Kopex-PBSz i FAMUR PEMUG zawarło umowę z Tauron Wydobycie na budowę szybu „Grzegorz” dla Zakładu Górniczego „Sobieski” w Jaworznie.

Komentarz Mirosława Bendzery, Prezesa Zarządu FAMUR SA:

W Grupie FAMUR konsekwentnie udoskonalamy nasze technologie i procesy produkcyjne, dzięki czemu stale podnosimy jakość i efektywność dostarczanych przez nas maszyn i urządzeń. Rozwijamy także spektrum usług oferowanych przez nasze spółki, np. w zakresie obsługi finansowej projektów, dzięki czemu dysponujemy dzisiaj szerokim portfolio kompleksowych rozwiązań, ułatwiających naszym partnerom całościową realizację inwestycji. Jesteśmy gotowi, by wspierać technologicznie modernizację górnictwa w Polsce, tak by krajowe kopalnie były wydajne i bezpieczne. Kolejne kontrakty na polskim rynku są dowodem, że FAMUR jest postrzegany przez spółki wydobywcze, jako znaczący i wiarygodny partner w procesie ich unowocześniania i podnoszenia efektywności prowadzonej przez nie działalności.