Październikowe aukcje OZE odwołane. Nagła zmiana przepisów

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w związku z dyspozycją nowych przepisów, które weszły w życie 29 września br., w 2017 roku nie odbędą się kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

29 września br. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw dwa ważne dla rynku OZE rozporządzenia Rady Ministrów. Obydwa weszły w życie także 29 września br.

Pierwsze z tych rozporządzeń zmienia rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1819) , a drugie zmienia rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1820).

- Zgodnie z dyspozycją przepisów powołanych wyżej aktów prawnych, w roku 2017 nie odbędą się kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

Czytaj więcej:

Ruszyła sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych Greenway

Gazprom będzie budował małe zakłady LNG

Prezes Urząd Regulacji Energetyki w sierpniu br. ogłosił kolejne 4 aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Pierwsza z nich odbyła się 28 września br., a kolejne miały się odbyć 2 października, 4 października i 6 października br. Wszystkie aukcje były dedykowane już istniejącym instalacjom OZE.