Energetyka w Polsce zmierza ku zmianom

Polska energetyka stoi na progu największej transformacji od czasów unbundlingu w 2007 roku. Mówimy nie tylko o zmianach o charakterze technologicznym, ale także politycznym, regulacyjnym i społecznym.

Budowa jednolitego rynku energii, inwestycje w smart grid i integracja wielu źródeł wytwórczych, w tym OZE czy rozwój motoryzacji elektrycznej to tylko przykłady wyzwań, jakie stoją przed energetyką - uważa Jarosław Zarychta, dyrektor Rozwoju Biznesu w polskim oddziale Microsoft.

Rozpatrując trendy kształtujące polską energetykę należy, zdaniem Jarosława Zarychty - dyrektora Rozwoju Biznesu w polskim oddziale Microsoft, zwrócić uwagę na poszczególne segmenty w energetycznym łańcuchu wartości, począwszy od wytwarzania energii elektrycznej, poprzez przesył i dystrybucję na jej sprzedaży kończąc.

- Ujęcie problematyki z tej perspektywy pozwala bowiem zaadresować dalece specyficzne wyzwania stojące dziś przed każdym z segmentów złożonego rynku energii. Na naszych oczach w wielu branżach dokonują się spektakularne transformacje związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów, a także wdrożeniem systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję. To cecha trwającej 4-tej rewolucji przemysłowej, która nie omija także sektora energetycznego. Nic więc dziwnego, że najważniejsze trendy w energetyce związane są z technologiami eleinformatycznymi (ICT ang. information and communication technologies) - uważa Jarosław Zarychta. 

Czytaj więcej:

Ponad 300 tys. Polaków ma długi w telekomach

Polska na finałowej liście superszybkiej kolei

Nowy Apple Watch trafił na rynek z błędem

W segmencie wytwarzania energii elektrycznej, niezależnie od rodzaju paliwa pierwotnego, do najważniejszych trendów należą optymalizacja produkcji uwzględniająca wszystkie procesy bazowe oraz analizy predykcyjne bazujące na zbiorach Big Data pochodzących z wielu źródeł, takich, jak systemy dyspozytorskie (SCADA) czy sensorów zainstalowanych na elementach infrastruktury maszynowej i sieciowej.

- Takie analizy generują znaczne oszczędności w obszarach zarówno operacyjnej eksploatacji, jak i remontów. Wykorzystanie takich technologii, jak internet rzeczy, chmura obliczeniowa i uczenie maszynowe umożliwi realizację zaawansowanych scenariuszy automatyzacji i optymalizacji procesów - mówi Jarosław Zarychta.

W segmencie przesyłu i rozdziału energii elektrycznej funkcjonują operatorzy systemów elektroenergetycznych, przesyłowego i dystrybucyjnych. To na tych podmiotach rynku energii spoczywa odpowiedzialność związana z prowadzeniem i koordynowaniem ruchu sieciowego, zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii poprzez utrzymywanie odpowiednich zdolności przesyłowych i wynikającą z tego koniecznością utrzymania i rozbudowy infrastruktury.