Stopień wodny w Siarzewie. Budowę analizują specjaliści

Głównym celem tej inwestycji jest zmniejszenie ryzyka powodziowego Wisły, zabezpieczenie Kujaw i Pomorza oraz całego odcinka Dolnej Wisły przed skutkami rozszczelnienia istniejącej od ponad 40 lat zapory we Włocławku i rozwój obszarów położonych wzdłuż Dolnej Wisły.

 

Ze względu na lokalizację i skalę zamierzenia, niezwykle cenne wartości środowiskowe w obszarze realizacji inwestycji i jej oddziaływania, a także skomplikowany i wielobranżowy zakres zamierzenia, jak i duże zainteresowanie społeczne przedsięwzięciem, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zwrócił się z prośbą do organów opiniodawczo-doradczych: Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy i Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Bydgoszczy o wyrażenie opinii w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia.

W budowę drugiego stopnia wodnego na Wiśle powyżej Włocławka zaangażowała się grupa Energa. Na stopniu ma powstać elektrownia wodna o mocy 80 MW, jej roczna produkcja energii ma sięgać ok. 350 GWh.

Czytaj więcej:

Dwudziesta dostawa LNG do terminala w Świnoujściu

Wydobycie węgla w polskich kopalniach bardzo słabe w lipcu br.

Jak zapowiada Energa, przez stopień będzie przebiegać droga dla pieszych i samochodów, Wisła na nowym odcinku umożliwi wygodną żeglugę i uzyska parametry drogi wodnej klasy międzynarodowej, a powstały zbiornik będzie atrakcyjnym miejscem turystycznym.

Ponadto inwestycja pozwoli na zabezpieczenie stopnia wodnego we Włocławku oraz zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego w dolinie dolnej Wisły zwłaszcza na odcinku Włocławek - Siarzewo. Przywrócony zostanie naturalny poziom wód gruntowych w dolinie Nieszawsko - Ciechocińskiej oraz ustabilizowana praca ujęć wody na odcinku Włocławek - Siarzewo.
Bezpieczeństwo ludzi i zwierząt

- Planowany stopień nie tylko zapewni bezpieczeństwo tysiącom ludzi mieszkającym poniżej Włocławka, ale także umożliwi wykorzystanie powstałej retencji do nawodnień rolniczych co wpłynie na zmniejszenie tempa stepowienia Kujaw - zapewnia Energa.