Kopalnia Aktywności – wolontariusze z należących do Grupy TDJ spółek FAMUR i Kopex aktywnie na rzecz społeczności lokalnej

Warsztaty gospel dla dzieci, malowanie przyszpitalnej przychodni czy festyn promujący zasady bezpiecznego podróżowania – to tylko kilka inicjatyw, w które angażowali się wolontariusze będący pracownikami należących do Grupy TDJ firm FAMUR i KOPEX.

Społecznie odpowiedzialne przedsięwzięcia zrealizowano w ramach programu wolontariatu pracowniczego „Kopalnia Aktywności”, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

We wrześniu ubiegłego roku do projektu „Kopalni Aktywności” zgłosiło się dwudziestu ochotników z Famuru i Kopeksu, którzy przez kolejne miesiące przyswajali wiedzę na temat tego, czym są inicjatywy obywatelskie oraz jak prowadzić je samodzielnie. Dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rzecz działań „Kopalni Aktywności” pomogło zrealizować dotychczas pięć różnych akcji społecznych na Śląsku.

Idea realizacji projektu „Kopalnia Aktywności” powstała już w 2015 roku. Celem programu jest aktywne zaangażowanie osób pracujących w branży przemysłu ciężkiego w życie ich społeczności lokalnych oraz zwiększenie kompetencji i umiejętności pracowników w tworzeniu i zarządzaniu projektami społecznymi. Poprzez zaangażowanie się w wolontariat pracowniczy i przy wsparciu doświadczonych ekspertów, uczestnicy mają szansę na realizację własnych mikroprojektów – wyjaśnia Wioleta Hutniczak z Fundacji Rzecz Społeczna wspierającej projekt wraz ze Stowarzyszeniem „Chcemy Pomóc” oraz Fundacją TDJ.

Jako Fundacja TDJ, będąca częścią Grupy TDJ, zdajemy sobie sprawę z ogromnego potencjału, jaki niesie za sobą kapitał ludzki. Współtworząc „Kopalnię Aktywności” wiedzieliśmy, że to działanie przyniesie dobry efekt – mówi Janusz Gorol, kierownik projektów edukacyjnych Fundacji TDJ i jeden z pomysłodawców „Kopalni Aktywności”. – Nawet najmniejsze prospołeczne inicjatywy mogą zapoczątkować coś wielkiego, zachęcając do działania tych, którzy chcą innym pomagać. Z tą właśnie myślą zaczęliśmy projekt. Staraliśmy się przekazać jego uczestnikom wiedzę o tym, jak efektywnie planować i organizować akcje obywatelskie – dodaje Janusz Gorol.

Pierwszy z projektów wsparło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”. Grupa wolontariuszy zorganizowała wówczas warsztaty muzyczne dla dzieci. W maju odbyło się pięć spotkań, podczas których dzieci przygotowywały się pod okiem profesjonalistów do koncertu z okazji jubileuszu stowarzyszenia.

Podczas współpracy z dziećmi przede wszystkim kładliśmy nacisk na ich rozwój muzyczny. Zależało nam również, aby dodać dzieciom pewności siebie, by przełamali wszelkie bariery wewnętrzne, nieśmiałość. Wszystko po to, aby poczuły się komfortowo i swobodnie – mówi Adam Lach, uczestnik projektu „Kopalnia Aktywności”.

Kolejną inicjatywą była akcja „Bezpieczny fotelik” zorganizowana w zabrzańskim przedszkolu. W jej ramach odbył się rodzinny festyn edukacyjny, podczas którego prezentowano zasady bezpiecznego podróżowania samochodem wraz z najmłodszymi. Ponadto, z okazji Dnia Dziecka zorganizowano imprezę „Sportowe dzieciaki”. W wydarzeniu wzięła udział blisko setka dzieci i młodzieży z otoczenia firmy FAMUR oraz podopieczni świetlicy Caritas im. Św. Agaty w Katowicach.

Innym, edukacyjnym projektem były warsztaty „Jesteś WaŻny” dedykowane podopiecznym Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1 i 2 w Gliwicach. Głównym celem warsztatów było wzmocnienie odczuwanej własnej wartości przez podopiecznych ośrodka, ale również pobudzenie ich zainteresowań.

W czerwcu przedstawiciele „Kopalni Aktywności” oraz pracownicy TDJ i należących do Grupy spółek FAMUR, PGO i TDJ Estate, a także członkowie i stypendyści Fundacji TDJ uczestniczyli w niecodziennej inicjatywie malowania przychodni Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie. Prace trwały kilka weekendów. Po ich zakończeniu młodzież z katowickich szkół plastycznych ozdobi ściany kolorowymi rysunkami.

Kopalnia Aktywności” to projekt realizowany pod przewodnictwem Fundacji Rzecz Społeczna wraz
z partnerami: Grupą FAMUR, Grupą Kopex, Fundacją TDJ i Stowarzyszeniem Chcemy Pomóc. Inicjatywa prowadzona jest w ramach wsparcia z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest w terminie od 1 lipca 2016 do 30 listopada 2017 roku.

###

TDJ SA to polska, prywatna firma inwestycyjna. Obecnie największym działem inwestycyjnym jest obszar TDJ Equity, do którego należą między innymi notowane na GPW w Warszawie: FAMUR S.A., Kopex S.A., Zamet Industry S.A. i PGO S.A. oraz niepubliczne spółki, takie jak FPM S.A. czy NiUW „Glinik”. Grupa TDJ działa również aktywnie w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, poprzez TDJ Estate. Nowym polem działalności inwestycyjnej jest obszar Venture poprzez partycypację w funduszu TDJ Pitango Ventures. TDJ dzieli się swoimi sukcesami realizując działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W jej ramach Fundacja TDJ realizuje zróżnicowane projekty koncentrujące się na wspieraniu edukacji i rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na stronie www.tdj.pl

FAMUR SA należy do czołówki światowych producentów maszyn i systemów stosowanych w górnictwie podziemnym opierającym się o metodę ścianową.

Grupa FAMUR od ponad 100 lat oferuje rozwiązania dla przemysłu wydobywczego. Kluczowe dla Grupy sektory działalności to: górnictwo podziemne i odkrywkowe, branża transportowa i przeładunkowa oraz energetyka.

Spółka FAMUR S.A. od 2006 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Większościowym właścicielem spółki jest TDJ Equity I Sp. z o.o., będący spółką zależną TDJ S.A.