Lotos wypłaci dywidendę pierwszy raz od dziesięciu lat

Walne Zgromadzenie Grupy Lotos podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy z zysku spółki za 2016 rok. To pierwszy taki przypadek od 2007 roku.

Zgodnie z rekomendacją zarządu spółki akcjonariusze gdańskiego koncernu podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2016 rok, w kwocie 1,16 mld zł, przewidującą na wypłatę dywidendy przeznaczenie kwoty niespełna 185 mln zł, co przekłada się na 1 zł na każdą akcję Lotosu.

Decyzja o wypłacie dywidendy nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę rekomendację zarządu koncernu i wypowiedzi m.in. wiceprezesa Lotosu ds. ekonomiczno-finansowych Mariusza Machajewskiego, że Grupa Lotos zmierza do tego, żeby stać się spółką dywidendową.

Niemniej to pierwszy przypadek wypłaty przez Lotos dywidendy od lipca 2007 roku. Zarząd Lotosu ocenia, że wypłata dywidendy jest potwierdzeniem dojrzałości biznesowej spółki oraz najlepszym uwiarygodnieniem jej stabilnej pozycji finansowej.

Czytaj więcej:

UE i Chiny "zbliżyły stanowisko" ws. nadprodukcji stali

Strabag najbliższy budowy obwodnicy w miejsce linii kolejowej

Samsung zbudował fabrykę akumulatorów na Węgrzech

Jednocześnie przeznaczenie na ten cel jedynie niespełna 16 proc. całości zysku netto firmy z 2016 roku ma zabezpieczyć możliwości realizacji inicjatyw założonych w strategii.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 184 873 362. Jednocześnie ZWZ Grupy Lotos ustaliło dzień dywidendy na 12 września 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 29 września 2017 roku.