Grupa Kopex podsumowała 2016 rok

Grupa Kopex SA opublikowała dzisiaj raport roczny podsumowujący wyniki spółki w 2016 roku.

W tym czasie Grupa Kopex osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 777 mln zł. Na zakończenie ubiegłego roku spółka zanotowała stratę netto na poziomie -902 mln zł. Z kolei EBITDA za 2016 rok wyniosła -457 mln zł.

W 2016 roku rozpoczęły się we wszystkich podmiotach należących do Grupy Kopex działania restrukturyzacyjne. Celem kontynuowanego również w 2017 roku procesu jest odzyskanie rentowności przez spółkę oraz utrzymanie szans na dalsze jej funkcjonowanie.