Prace zmierzające do przygotowania projektu uchwały antysmogowej

Trwają prace zmierzające do przygotowania projektu uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego. Prawdopodobnie taki projekt będzie gotowy w czwartym kwartale 2017 r.

Prace zmierzające do przyjęcia uchwały antysmogowej dla województwa dolnośląskiego rozpoczęły się blisko rok temu. Marszałek województwa dolnośląskiego 7 marca 2016 r. powołał zespół roboczy ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim, którego przewodniczącym jest dr Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT). Instytut Rozwoju Terytorialnego jest samorządową jednostką organizacyjną województwa dolnośląskiego, powstałą z przekształcenia Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu, zajmującą się realizacją zadań województwa z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego.

- Głównym celem powołania zespołu roboczego jest opracowanie dla zarządu województwa rekomendacji wskazujących systemowe rozwiązania organizacyjne na poziomie Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w tym m.in. wskazanie propozycji obszarów, na których należy wprowadzić ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zadaniem zespołu jest również określenie konieczności i zasadności przeprowadzenia dodatkowych  badań i ekspertyz oraz docelowego wzmocnienia systemu kontrolno – pomiarowego w województwie a także przygotowywanie projektów uchwał mających na celu wprowadzenie na terenie województwa ograniczeń, zakazów i innych działań naprawczych w zakresie emisji gazów i pyłów oraz eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tłumaczy dr Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju.

Czytaj więcej:

Gdańsk dofinansowuje wymianę ogrzewania na ekologiczne

Fatalna jakość powietrza w wielu miastach

Kanada przyjęła plan działań dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Zgodnie z przyjętym celem głównym, zespół roboczy przygotował dla zarządu województwa rekomendacje, czyli dokument zawierający propozycje działań w 6 obszarach ściśle powiązanych z kwestią jakości powietrza: 1) prawo i finansowanie; 2) wiedza; 3) edukacja i kształtowanie świadomości; 4) partycypacja społeczna i  współpraca; 5) kontrola i monitoring; 6) gospodarka przestrzenna.

Uwzględniając zidentyfikowane w trakcie prac bariery, zespół roboczy zarekomendował działania konieczne dla systemowego rozwiązania problemu zanieczyszczonego powietrza w województwie dolnośląskim, w tym przede wszystkim konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych na poziomie krajowym.